Team Matenbull 3

De teamleden zijn:

Bovenste rij van links naar rechts: Marius, Martin, Jeroen, Nick en Tim
Onderste rij van links naar rechts: Lars, Andre en Paul


Wij spelen onze thuiswedstrijden op de dinsdagavond in: Buurtcentrum "Op de Dreef", Kooikersplaats 35, 7328 AX Apeldoorn, telefoon: (055) 533 08 55.

Vind ons


via de TC Marius Hendriks