Team AHED Matenbull

De teamleden zijn:

Miranda van Oort (TC) Michel van Pomeren Marcel Carras
Roberto Berkemeijer Wendy Voskamp
Akkelien Richter Martin Carras ?
Logo AHED Matenbull


Wij spelen onze thuiswedstrijden op de dinsdagavond in: Buurtcentrum "Op de Dreef", Kooikersplaats 35, 7328 AX Apeldoorn, telefoon: (055) 533 08 55.

Vind ons


via de TC Miranda van Oort
  • (06) 23 20 72 19